Amdanom Ni

I fyny: Hafan

Cysylltwch Ni

Cyfeiriad, rhif ffn a manylion cysylltu eraill ar gyfer y swyddfa rwydwaith ym Mryste ac ar gyfer staff unigol

Ein Bwriad a'n Gweithgareddau Cymraeg

Ein bwriad yw gwella ansawdd dysgu ac addysgu trwy gymuned economeg Addysg Uwch. (darllenwch fwy)

Grwp Ymgynghorol

Er mwyn sicrhau bod y ganolfan yn darparu gwasanaeth a werthfawrogir, mae ganddi grwp ymgynghorol sy'n cynnwys pobl o'r gymuned economeg academaidd a chymdeithasau proffesiynol cysylltiedig.

Partneriaid

Mae nifer o gydweithwyr o amgylch y wlad yn gweithredu fel Partneriaid, yn hyrwyddo gweithgareddau'r Rhwydwaith ac weithiau'n cynnal digwyddiadau.

Cysylltiadau Allweddol

Mae gan y Rhwydwaith Gysylltiadau Allweddol mewn sefydliadau Addysg Uwch ar draws y DU. (darllenwch fwy)

Am y Safle hwn

Valid CSSValid XHTML 1.0Mae hwn yn un o safleoedd addysg economeg mwyaf blaenllaw'r byd, gyda mwy na 6000 o ddogfennau'n cael eu lawr lwytho gan ddefnyddwyr dynol bob dydd. Ein bwriad yw bodloni safonau arfer da cydnabyddedig, gan gynnwys hygyrchedd ac annibyniaeth y porwr.